Vystoupení 2016

Přehled vystoupení


Rok 2016 :

Začátek roku 2016 jsme začali opravdu hvězdně! Naše vynikající zubařka, paní MUDr. Kabátová, nás pozvala 7. ledna na svoji rodinnou slavnost. Musím přiznat, že jsem byla mile překvapená a pro nás všechny to byla velká čest, ale i tréma. Netušili jsme, kdo bude pozván, jak budeme přijati, ale skutečnost předčila očekávání! Na slavnosti byli všichni moc příjemní, vstřícní a sbor "jel" na 100%, lépe řečeno více než 100%, protože se zpěváci nedali vůbec zkrotit. / není to myšleno jako výtka /.

Asi jsme se líbili, dokládali to i slova chvály od paní doktorky, jejího manžela a i od mnohých dalších. Jsem šťastná, že jsme se jsme uspěli a oslavu trochu rozsvítili! Ještě jednou děkujeme za pozvání!!¨


     V rámci celonárodní akce Ukliďme Česko jsme se i v Poříčí pustili do úklidu břehu kolem řeky Otavy a přesto, že to byla akce obecní, zúčastnili se i členky a člen Babského souboru  - Danuška, Maruška Velkové s manželem, Adam, Máša se synem a i moje maličkost. Milé bylo, že zúčastnily i děti Kubešů, které chodily do mého dětského souboru, nasbíraly nejvíce odpadů. Bylo to krásné dopoledne a nejlepší bylo zjištění, že v Poříčí jsou lidé velmi pořádní, takže si přejeme, aby to tak zůstalo!

  Dne 8.března  jsme byli pozvání do Strakonic na velkolepou oslavu Mezinárodního dne žen, která se konala v jídelně SOU Strakonice  a očekávalo nás v ním přibližně stovka oslavujících. Již při příchodu nás neskutečně mile přivítali a o dobrou náladu se před naším vystoupením postarala kapela, která hrála všechen repertoár, na který si vzpomenete. Náš program posluchače tak rozparádil, že jsme museli přidávat!  Následovalo spousta chvály a pak výborné občertstvení. Díky za pozvání paní Pavlovičové, která akci zajišťovala a našemu souboru fandí!

V polovině dubna, 17. 4., jsme opět zavítali mezi klienty do Domova pro seniory v Sousedovicích a do Strakonic na Lidickou. Myslím, že se všichni společnými setkáními osvěžíme, nelze ani říci, v kterém z domovů jsou s námi spokojenější, skvěle je nám v obou. Vzájemné zpívání lidových písniček po našich vystoupeních má stále více energie a emocí, senioři znají i náš repertoár tak dobře, že poznqjí i písničky nové. To svědčí o jejich vztahu k našemu ansáblu!

Adam s námi nezpíval, připravuje se na maturitu,  a senioři z obou domovů to postřehli a posílali mu přání úspěchu. To je milé!

Závěrem : už se těšíme na další setkání, vždy přeji všem zdraví a optimistickou mysl!  Přání patří, samozřejmě, i našim " babám " !


      Po delší době jsme měli příležitost navštívit pacienty v Horažďovické nemocnici a zároveň i naše staré známé v Charitě. Obě návštěvy se uskutečnili 17. května odpoledne a bylo to odpoledne opravdu krásné!  Opět jsme rozdali spostu radosti!

       Tradiční pochod kolem Otavy, který pořádá pro nadšence Charita Katovice, se letos konal 21. května a a opět jedno ze zastavení se uskutečnilo v Horním Poříčí u Kubešova mlýna. Je povzbuziíjcí. že o  pochod je každým rokem větší zájem, tím pádem i o naše písničky. Vybíráme veselé, optimistické, aby navodily veselou náladu na další cestu. Tuto akci máme rádi i my.

Uprostřed prázdnin jsme se zhostili již podruhé trochu bláznivé akce, kterou nám vždy zprostředkuje Péťa Sulán. V letní sezoně spravuje kemp Velký vír na Orlíku a pořádá samozřejmě i různé konzerty a společenské akce. 29. 8. jsme vystoupili spolu s horažďovickým Experimentem - super spojení . Opět jsme působili trochu exoticky, ale moc jsme se libili!  Diváci chtěli ještě lidovky, takže to určitě oslovilo! A my se bavíme také, zase s Experimentem! 

V pátek 20.srpna se konaly ve Střelských Hošticích malé hasičské slavnosti, které navštívili dobrovolní hasiči z Budějovicka s krásným historickým hasičským vozem - stejné barvy, bílou a červenou, měli i historické uniformy.

Vystoupení připravené, doladěné naším ozvučením, které tentokrát selhalo/ podíl poplety zvukař/. Trochu nám to pokazilo náladu, ale divákům jsme se libili - zvláště texty písniček jim připadaly vtipné, nápadité a chybičky v ozvučení vůbec nevnímali. Když jsem se loučila s panem starostou, upozornila jsem na to, že u nich v Stř. Hošticích jsou k nám fajn, zpíváme tam rádi, ale pokaždé máme problém s ozvučením, ať zvučí kdokoli. Nemají tam nějaké magnetické pnutí ?

Bonusem a odměnou za trochu pokažené zpívání nám byla spanilá jízda historickým vozem - po dvou skupiách do Poříčí a zpět - fantastické a neopakovatelné!! Děkujeme!

      Domov pro seniory Světlo v Drhovli nás opět pozval na XIII. ročník Zámeckých slavností, které se konaly za nádherného počasí 10.září. Ty jsou pokaždé velkolepé - nádherně vyzdobený zámek, výstavy výrobků personálu i klientů, v zámecké zahradě stánky s dobrotami, spoustu diváků a hostů a samozřejmě klienti se svými příbuznými a přáteli. Tolik upřímného a opravdového úsilí, které paní ředitelka se svým personálem vyvíjí, je hodno obdivu! Hned po našem vystoupení jsme dostali nabídku, zda, jako v loňském roce, nezahájíme v Domově adventní čas. S radostí jsme přijali!

     1.října jsme vyrazili na dvoudenní výlet na Jižní Moravu. jitka Panská má výbroné přátele ve vinařské obci Krumvířov, kde jsme se kromě ochutnávky tamních vín, měli sejít s jejich proslaveným mužským sborem. Celou sobotu jsme měli mimořádně krásné pčasí, cestou jsme se zastavili u pomníku Bitvy u Slavkova a prožili tam neopakovatelnou atmoféru tohoto mystického místa. Navíc jsme po celou dobu mohli vnímat krásu jižní Moravy, tak odlišné od naší Šumavy! V Krumvířově nás očekávali Jitčini přátelé s občerstvením, spoustou bílého, růžového i červeného a my přes lahodnost tohoto moku, museli mít na paměti, že nás čeká společný večer s dalšími krumvířovskými přáteli a především s již zmíněným sborem. Do Vinařského domu jsme vyrazili po ubytování se a i  tam jsme opět jedli, pili a hlavně zpívali! Mužský sbor zpíval typické moravské, většinou táhlé, několikahlasé písně a my zase ty naše rozverné. Byl to krásný večer a myslím, že ani zpěvem, ani samotnými krásnými prácheňskými písničkami, jsme si ostudu neudělali! Naopak, samotný šéf sboru by se chtěl znovu potkat, a to u nás v Jižních Čechách!! 

   Český červený kříž nás opět pozval na slavnost předávání  plaket čestným dárcům krev a to 11. listopadu. Slavnost se konala v Rytířském sále strakonického hradu a my tentokrát zpívali až na závěr celé akce a tím vlastně poděkovali oceněným. Po skončení našeho programu si na mne počkal sám strakonický starosta, aby vyjádřil poděkování, pochvalu, ale i názor na texty prácheňských písniček . Byl překvapený "drsnými " texty, ale takový byl dříve život: tvrdý, těžký, ale plný humoru, vtipu i lásky!!

    Konec listopadu je plný setkávání se v advetním čase! Stejně tak se sešli zdravotně postižení v Blatné a pozvali nás již podruhé na jejich předvánoční posezení. To se konalo v krásné multifunkční budově se sálem, barem, jídelnou a salonky a právě v jídelně a baru na nás čekalo luxusní občerstvení a to jsme ještě ani nic  nepředvedli! Ve velkém sále  nás pak očečkávalo určitě na 200 posluchačů a protože advent ještě oficiálně nazačal, domluvil jsme se s diváky, že dáme část prácheňských písniček a následně navodme předvánoční atmosféru. Všichni souhlasili a ani po vánočních písních se jim nechtělo odejít. Byli tak spokojení a dobře naladění, že nás posílili nejméně na naše další adventní zpívání. Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání!!

Hned druhý den, 26. listopadu, jsme zahajovali adventní čas v Domově pro seniory Světlo v Drhovli. Právě tam se musí cítit všichni obyvatelé jakov opravdovém domově! Všude vonělo jehličí, nebylo místčka, kde by nebyly vánoční symboly, všechen personál usměvavý, vstřícný, empatický. Je to opravdu vzorové zařízení pro klidné stáří! Zpívali jsme ve dvou odděleních a v závěru našeho programu jsme hráli a zpívali spolu s klienty na jejich přání. Je překvapivé, kolik koled znají a umějí krásně zazpívat. Přejeme ji znovu krásné vánoce a těšíme se na příští návštěvu!

Adventní trhy na strakonickém hradu byly zahájeny 2.prosince a my měli možnost vystoupit hned v tento den v podvčer. To je vždy ta nejlepší atmosféra! Vše osvětlené, stánkaři ještě v plné síle, plné nádvoří návštěvníků a to se i příjemně vystupuje. Tentokrát nás opět doprovázeli přátelé ze Strakonické, chyběl pouze Petr Drančák, který nás má sice stále rád, ale nezbývá mu prý čas a ani energie! Ale kluci nás krásně doprovodili, má to přeci jen atmosféru a právě na trzích, kde na naše vystoupení přichází sposta přátel! Jen " výrazivo ", jak řekl Pavel R., bylo slabé. Nevím proč, ale většina našich zpěvaček se tvářilo přímo zoufale, tréma, nebo hledání známých v davu... Zpíval s námi Adam a přeci jen to má vše lepší barvu.

     Na Javorníku, v Ústavu sociální péče, jsme nezpívali nejméně dva roky, proto jsme neodolali pozvání, abychom si snimi zazpívali a potěšili. 6. 12./ Nelze to ani vyjádřit, jaká sounáležitost a nálada tam je! Oni snad znali všechny naše vánoční písně, klasické koledy smozřejmě také. Byl to velikánský sbor šťastných lidiček, kteří jsou vděční, opravdoví a šťastní! Děkujeme za krásné odpoledne!!

     Ve středu 7.prosince jsme zahajovali vánoční posezení v Kulturním domě Horažďovice, kde se sešlo na 100 členů Svazu invalidů. Vážíme si jejich pozvání, již jsme tam před lety zpívali, ale nešťastné pro nás je, že zpíváme na prázdném velkém sále, posluchači sedí v přísálí a my se tam cítíme ztracené. / Sál je totiž připravený jako taneční parket, což se také hodilo při tanci s panem Janečkem, kterému nechali zahrát k jeho narozeninám. Jasně, že jsme to s ním pořádně , za doprovodu kapely, roztočily./ Ale je to jen náš pocit, můj manžel říkal, že vše působilo OK! Musíme se přizpůsobovat, zpíváme především pro posluchače a ti byli spokojení. Také děkujeme za výborné pohoštění!

Již II.ročníku Česko zpívá koledy se zúčastnilo i naše Poříčí. Naši mužští, Sláva Vávra, jirka Kareš  a další připravili alko i nealko  osvěžení - svařák, čaj, páni radní postavili útulný stánek a spustili jsme koledy předepsané i jiné! Jsou vyfoceny i pěkné scenérie, ty budou na našem "rajčeti". Vše jistil pan starosta a jistě byl rád, že se zúčastnilo opět více místních občanů!

       V sobotu 17.prosince jsme zpívali, již s Adamem, na adventních trzích v Blatné, Blatenští nás již znají a i dost velký počet návštěvníků trhů a i našeho vystoupení byl dokladem toho, že nás i rádi poslouchají. / Jen vystoupení na letošním adventním posezení v listopadu a bezvadná reakce posluchačů nás do Blatné "táhne" / I když na trzích byla již správná zima, atmosféra i nálada  veskrze vánoční. Nechyběla společná dobrá nálada, snad jen sníh, ale ten se chystal až na nedělní vystoupení v Rovné!

      V neděli 18. prosince jsme se chystali ke stromečku do Rovné, kam jezdíme pravidelně v tento čas již několik let. Vystupujeme se Strakonickou, jen s kláves, prostě různě. A většinou nikdy nebývá standartní počasí, to z pohledu vystupujících i poslouchajících u stromečku venku. Zimní počasí - to znamená někdy - 20, někdy vítr, déšť a tentokrát to byl ale jen deštíček, ve který se změnilo celodenní sněžení. V Rovné to ale nevadí, tam je to pokaždé super!! "Děkujeme za důvětu a i za to, že nás chcete za rok zas!

        Již pravidelně se shází občané Poříčí u vánočního stromu na Štědrý den, nebo spíše podvečer. Stejně tomu bylo i letos. Trochu nás trápil dosti silný vítr, ale naši zastupitelé postavili stan, který chránil nejvíce zpěváky Babského sboru.  I přes nepříliš vlídné počasí, přišlo ke stromečku před obecní úřad opět spoustu lidí. Je to vzácná chvíle setkání, všichni si přejí krásné vánoce, jsou vlídní, otevření a jde o nezaměnitelný důkaz, že poříčští se mají rádi! 

        Hned 26.prosince  jsme po delší pauze měli vystoupení u Sv. Anny v Kraselově, kde měli připravený pěkný komponovaný program a vystoupily kraselovské děti, ženy, děti ze ZUŠ Strakonice a samozřejmě my. A je třeba pochválit paní starostku, za to, jak posunula kvalitu života v Kraselově, ať se to týká společenského i kulturního života. Jsme rádi, že nám vždy zachovává přízeň.

          Po menší pauze jsme za silného větru vyrazili na Prácheň, kde také již poněkolikáté zpíváme spolu s Folklorním sdružení Horažďovice. I přes nečas bylo na Práchni spousta lidí, je to kouzelné a mystické místo!

        Poslední letošní vystoupení jsme měli v kladrubském kostele, kde je pro ná velkou ctí zazpívat. Bylo to 28.prosince po slavnostní mši a přijetí jak panem starostou, tak všemi lidmi, kteří přišli, milé a opravdové. Velmi silný zážitek byl společný zpěv sboru i posluchačů tradiční koledy Narodil se Kristus Pán.

          Nesmím zapomenout, že po celý čas vánoční s námi zpíval Adam, který měl jako student volno a zachovává nám přízeň. Je to výborný zpěvák a fajn kluk, jsme rádi, že ho máme!

          Ještě se sluší poděkovat z celého srdce panu Janečkovi za  jeho trpělivost, ochotu a spolehlivost, s jakou nás všude vozí! 

              Děkujeme smozřejmě našemu panu starostovi, panu Peškovi, a všem zastupitelůmm kteří nám opět vycházeli vsříc při všech vystoupení, zajišťovali dopravu, organizaci atd. Jsou prostě skvělí!! A´t nám ty vztahy vydrží co nejdéle!