Vystoupení 2021

Přehled vystoupení

                                                       2021:

V roce 2021 jsme se, samozřejmě , osobně nesešly, takže uskutečňujeme " videokonference" , v nich si sdělujeme dojmy, pocity a zážitky z této nneutěšené doby! Ale umíme se i zasmát!!!    Rok 2020 jsme zahájily celkem svižně! Již 28. 1. jsme vyrazily do Domova pro seniory ve Strakonicích v Lidické a následně pokračovaly do Charity Horažďovice. Obě zařízení jsou nám dobře známá, máme mezi nimi přátele, příznivce, takže se zpívá nádherně! Ve Strakonicích na nás již čekali nejen klienti Domova, ale i jejich přátelé a příbuzní, my, zpěvačky, jsme byly trochu nesoustředěné, z čehož vyšlo půvabné, vtipné vystoupení. Radost posluchačů, příjemné reakce nás přesvědčily, že jsme je potěšily. Milý sociální pracovník si dokonce vyžádal některé z textů, aby si s  námi klienti a i ostatní, mohli zazpívat.

Do Horažďovic jsme jeli za deště a silného větru, ale v sále Charity bylo již nabito, nikoho nevlídné počasí neodradilo! Po vystoupení jsme si ještě společně zazpívali " lidovky ", písničky na přání, při nichž excelovala Jitka Panská, písničky znala a navíc potěšila svoji maminku, kterou na naše vystoupení přivezla. Těšíme se na vás zase příště!!!

       Další vystoupení se konalo k oslavě MDŽ v nedaleké obci Doubravice. Bylo to v době, kdy se již začaly šířit zprávy o šíření koronaviru v Česku, ale protože organizátoři oslavy ještě žádně opatření neučinili, vyrazily jsme. Nepředpokládala jsem, vzhledem k velikosti obec, velkou návštěvnost, ale vstoupily jsme do nabitého sálu, kde řádily děti, návštěvníci se veselili a hodovali. Na vystoupení jsme čekaly ještě asi hodinu, také jsme se bohatě občerstvovaly a teprve pak zpívaly. Určitě jsme se líbily, potlesk a reakce tomu nasvědčovaly, ale protože děti měly ještě jakousi akci, poděkovali jsme si vzájemně a jeli domů. Domů to, samozřejmě úplně nebylo, šlo se ještě do hospody!!

     A informace o šířící se nákaze nabývaly na síle, takže jsme raději zrušily vystoupení v ústavu Kotva ve Strakonicích a vzápětí byla nařízena v celé republice karanténa. Ještě jsme 12. 3. šly poblahopřát naší bývalé zpěvačce, paní Staňkové, k osmdesátinám, a pak se již začalo chodit v rouškách, izolovali se senioři, zavřeli nemocnice a domovy pro seniory. My se, naštěstí, doposud žádná nenakazila, tak ať nám to vydrží!!!

     Přesto, že chodily nabídky na letní vystoupení, znovu jsme musely zrušit Kotvu, a to z preventivních důvodů, i když tam jsou zatím stále zdraví. Povedla se pouze oslava padesátin Marušky Velkové, kterou uspořádala ve velkém stylu u poříčského horního jezu. Počasí nádherné, spousta milých hostů, jídlo, pití, koupání, dobrá nálada! I my jsme Marušce zazpívaly písničku přímo na tělo, pak ještě pár našich! Tančila a i nás učila tančit ,country skupina Rozálie, ve které skotačí i Maruška. Prostě krásné odpoledne i večer, pro některé i noc!!!

Pro Marušku Velkovou: k padesátinám červenec 2020

Nepudu z hospody:

Nepudu z hospody, až vyjde denice,

až to tu oslaví ta naše pěnice.

Ta naše Maruška, koukám jako z jara,

už nám dovršila, prostě se to stává!

Maruška Velková, krásná to děvčice,

výborná zpěvačka také tanečnice.

Rozdává radosti, i chytrostí vládne,

bezvadná maminka, s Jarouškem jen mládne.

MEZIHRA výskání

Rozdává radosti a dobrou náladu,

ve sportu, kultuře nebývá pozadu!

Kdo by to jen řekl, že je jí kolik je,

Když je krásná svěží, samá energie.

Tak krásná Maruško, Ty naše Venuše,

se srdcem na dlani každý rád přikluše.

Popřát Ti moc lásky, zdraví a elánu,

to Ti přejeme teď, možná i po ránu.

Žij si na plný plyn, užívej si hezky,

přeje Ti Babský sbor štěstí plný kecky!!!


    Jedno vystoupení nám přeci jen vyšlo a bylo to 1.srpna v obci Slatina/ u Svéradic /. Paní starostka spolu se zastupiteli obce pořádali 1. Letní slavnost a opravdu se jim vydařila! Konala se ve velké dvoře, kde se o nás i hosty starali dokonce i hasiči. Protože bylo nesmírné vedro, kropili, chladili, my jsme zpívali v pěkném altánu, ozvučila nás bezva kapela Sušičanka, prostě bezva! Další akce, Dožínky ve Střelských Hošticích, byla opět zrušena, znovu hrozí koronavir, tentokrát dokonce v Horažďovicích. Škoda, měli jsme opět připravena dvě vystoupení, s kterými jsme byli úspěšní právě ve Slatině.

    Jak to bude v říjnu v Blatné, nebo ve Strakonicích na předávaní čestných plaket dárcům krve, je ještě ve hvězdách!

Rok 2020 skončil smutněji, než jsme si přály, všechny společenské akce zrušeny! Zvláště o vánocích jsme se cítily ochuzeny o sváteční atmosféru! Snad bude příští rok lépe! 

                                                       ROK 2019   V lednu 2019, 29. 1. přesně, jsme zazpívali naše půvabné prácheňské písničky v Charitě Horažďovice. Stejně jako loni, začíná chřipková epidemie a horažďovičtí důchodci, stejně jako loni zdraví, v dobré náladě a natěšení na naše zpívání. Vystupovat pro tak sympatické posluchače je radost, cítíte jejich náladu, empatii a opravdovou radost z našeho zpěvu, repertoáru a to nabíjí energií do dalšího zpívání í!!!.


    V Třebohosticích slavili 8.března MDŽ a to téměř celá vesnice. V místním kulturním zařízení se sešli mladí, starší i senioři a přivítali nás potleskem ještě před naším vystoupením. Manžel paní organizátorky nás "suprově nazvučil", lépe, než někteří profesionálové! A pak jsme to rozbalill - již při zpěvu prácheňských písniček projevovali v sále nadšení potleskem na závěr jsme byli odměněni opravdu ovacemi. Dokonce i muzikanti z kapely, která hrála pro tanec a poslech, chtěli, abychom přidali. Překvapivé a velice milé. Děkujeme nejen za bezvadnou atmosféru, ale i za výborné občerstvení!


      Do Školy v přírodě ve Střelských Hošticích si nás na 4. 4. pozvaly paní učitelky Karlových Varů, které trávily týden s dětmi mladšího školního věku v tomto zařízení. Pozvání mě potěšilo, ale upozornila jsme je, že náš repertoár není právě ideální pro tuto věkovou kategorii, ale paní učitelky si trvaly na svém. Asi 90 dětí se zájmem poslouchalo, bylo znát, že se baví a nakonec jsme museli ještě přidávat! Poté jsme si společně zazpívali i s dětmi lidové písničky a končili Okoří.  Potlesk jak  Národním! Protože jsem jim v úvodu vyprávěla o prácheňském kraji, dudácké tradici, snad jsme je nejen pobavili, ale i obohatili o nějaké vědomosti!

     Měsíc duben jsme věnovali našim přátelům v  domovech pro seniory v Sousedovicích a v Lidické ve Strakonicích. Myslím, že všem rozzáříme odpoledne, těšíme se na sebe a máme si i o čem povídat! V Lidické mě zaskočila otázka jedné čiperné klientky, která se ptala, proč jsme si vybrali  tak zavádějící název souboru - Babský. Po chvíli jsem rozpačitě odpověděla, jako již několikrát: " Protože jsme pěkné baby!" Těšíme se i z roztomilých dárečků, které pro nás vždy s láskou klienti vyrobí.

     Svátek matek jsme oslavili v našem Poříčí na základě přání místních občanů. Prý zpíváme po celém kraji, ale u nás ne! Tak jsme připravili pořad ze samých veselých a svěžích písniček! Krásná sóla si "vystřihla" Lucka, Karin a Barunka, která s námi po delší době zase zpívala. Potlesk obrovský, díky za pozvání, tentokrát jsme v Poříčí neměli trému, jako kdysi.

     V polovině května, 16. 5., jsme v tento krásný měsíc zavítali do Domova pro seniory v Rybniční ve Strakonicích. I tam jezdíme v poslední době často, naposledy v čase adventní.  Vtipnými prácheňskými písničkami posluchače z Rybniční vždy rozdovádíme, líbí se jim rozverná slova písní, pánům se líbí naše děvčata a mnoho z nich, nejen páni, samozřejmě, s námi zpívá! Je tam vždy a i tentokrát i bylo fajn!!!

      Na netradiční oslavu narozenin, pro nás celkem neznámého muže, nás pozvala Radka, bezva šenkýřka z naší hospůdky. Jednalo se o člena týmu , který se účastní soutěží Paříž Dakar a je zároveň kamarádem naší Radky. V Poříčí uspořádala pro nadšence besedu a při té příležitosti mu připravila překvapení  vystoupením Babského sboru. Zazpívali jsme čtyři příhodné písničky a popřáli. Byl překvapený, užaslý ale spokojený!!

     Ve spolupráci s MASK a Svazem obcí, které zastřešuje naše kamarádka paní Karasová, jsme byli pozváni na otevření nových expozic Muzea ve Střelských Hošticích. Zároveň byli pozváni krajané z příhraničních oblastí z Bavorska, Oslava a program se odehrával v prostoru před muzeem a spolu s námi vystupoval Patrik Ředina se svojí Mladou. Byli, jako vždy skvělí!! I my jsme slavili úspěch, pro posluchače, kteří s námi souznějí, se zpívá super! Škoda, že místní občané nějak zapomněli přijít! Příště se prý podobná akce uskuteční v Poříčí, kde je účast jasná!

      Za méně výrazné považuji  vystoupení na velkolepé pouti v Zaboří. Program byl bohatý, vystoupení nevšední, až nesourodá, takže mezi "skotskými" dudáky, akrobatkou na stuhách, super skupinou bubeníků a vystoupení školních a předškolních dětí, jsme nevěděli, jestli jsme se jen zúčastnili, nebo potěšili. Také jsme, i přes předchozí telefonní konzultace, byli nedbale ozvučeni, ale diváci byli stejně vstřícní, fajn a nám se celkově   celá "Pouťová v Zaboří " moc líbila! 

    7.září jsem na pozvání paní starostky a ve spolupráci s naší Zdenou Vojíkovou, jeli za deště a "nevlídna" do Čepřovic na  pouťovou oslavu . Oslava se konala ve velkém a v typicky v sedmdesátých letech postaveném kulturním domě, za jehož opravy dostala obec od EU cenu a finanční odměnu. Byla přítomna i členka jakési evropské komise. My zpívaly na pódiu, dost daleko od diváků, mezi námi deset metru, takže téměř žádný kontakt. Ale paní starostka sama vše výborně ozvučila a zpívalo se nám dobře. Škoda, že nebylo příliš diváků, obec není velká,  také jsme si nemohly příliš dobře prohlédnout celý vylepšený objekt, nestačily jsme se ani občerstvit a prý bylo všeho dost. Pan Janeček spěchal na hon, stejně si cením jeho ochoty.

    V pátek, 4.října, jsme opět zavítaly do Blatné, kde měli senioři sezení v jejich krásné, víceúčelové budově Komunitního centra. V sále asi 200 příjemných lidí, kteří se na nás již očividně těšili. Spustily jsme připravené vystoupení, asi 18 písniček, a myslely, že je to až dost, abychom posluchače dlouho neotravovaly. Ale po úklonách a děkování nám bylo řečeno, že to bylo málo, že nám dají ještě chvilku na odpočinek a  musíme ještě přidat! Tak jsme vylovily písničky, které jsme dát nechtěly, zazpívaly paní Janečkové Když jsem šel okolo a ještě si zazpívaly i s celým sálem! Bylo to bezvadné, svěží, i hudební fajnšmekři oceňovali repertoár, zpěv, doprovod. Karin si bezvadně střihla Poříčskej zvoneček, dobrá i ostatní sóla. Ono se to zpívá, když vás rádi poslouchají!! Objednali si nás předem zase na březen a já doufám, že se tam zase ve zdraví sejdeme. Slíbily jsme to v poslední písničce V dobrém jsme se sešli!

A je zde opět čas vánoční! Zahájení Adventu v Domově Světlo v Drhovli je také již tradiční! V tomto krásném zámečku, svátečně vyzdobeném se sešli klienti, jejich rodinní příslušníci i přátelé, stoly se prohýbaly pod  vánočním občerstvením, všude vládla krásná vánoční atmosféra! Vystupovali jsme na dvou odděleních, všude bylo příjemně, klienti si s námi po našem vystoupení zazpívali koledy. Díky do DD Světlo v Drhovli za krásnou atmosféru, občerstvení a vánoční dárečky!

     Rozsvítit vánoční stromeček jsme jely do Domova pro seniory v Rybniční ve Strakonicích, také jezdíme již několik let a tentokrát  to bylo 3.prosince. Pro místní klienty jsme také již dobří známí, těší se na nás, zazpívají společně koledy. Tam vždy oceňujeme mužské hlasy, není to běžné, aby pánové tak krásně zpívali! S velkou Barunkou zpívala i Barunka malá, bylo rozkošná, ale z prostředí seniorů byla trochu rozrušená. Ale ona si zvykne!

    Také již tradiční je zpívání vánočních písní a koled na Adventních trzích na nádvoří strakonického hradu. Bylo to 6. prosince v podvečer, kdy je již všechno nazdobené, osvětlené, i diváků je hodně. Zpívaly jsme asi pěkně, samy jsme to tak cítily a odezva od diváků nádherná! Díky, holky!

     Na sváteční adventní posezení, které se konalo 11. prosince, jsme byly pozvány do Městského střediska sociálních služeb v Písku. Odpoledne připravil personál střediska pro své klienty bohatý program - vystoupily předškolní děti, folklorní skupina a my a předpokládám, že zábava ještě pokračoval. I v sále, kde program probíhal, bylo svěže, z venka slunečno, báječná nálada. Když jsme po vystoupení přidaly klasické koledy, zpíval s námi celý sál, včetně hostů z MěÚ Písek !!!!

     Na zvláštní přání personálu z ÚSP Javorník jsme po dlouhé době vyjely do hor! Na Javorníku jsme zpívaly již před léty několikrát a vždy to v mých zpěvačkách zanechalo silný dojem! Proto ani chvíli neváhaly, upravily si své programy a 17. prosince odpoledne jsme již do vyzdobené jídelny a i celého domova, dojeli. V jídelně seděli klienti ve svátečním a natěšení na nás všechny, na náš program a někteří měli radost i z mé přítomnosti. Znovu to bylo famózní! Všichni zpívali s námi, přenášeli na nás svou radost i upřímnost a silným zážitkem byl závěr s vánoční koledou Narodil se Kristus Pán, kdy všichni povstali a s důstojností zpívali spolu. Nejen, že umocnili vánoční atmosféru, ale i nás nabili energií, kterou nám dává málokdo!

    Z Javorníku jsme se přesunuli na druhý konec  okresu, do Střelských Hoštic, kam nás pozvala naše milá paní Karasová na valnou hromadu SMOS, setkání starostů z celého strakonického okresu. Tam jsme daly kratší vánoční program a odměnou nám bylo i výborné občerstvení v místním "Konibar ". Poseděly jsme, pojedly a popily a měly z celého odpoledne příjemný pocit!

   Poslední adventní neděle patří vždy obci Rovná, ani nespočítáme, kolikrát jsme právě tam v tento čas vystupovaly! Je až dojemné, jak vytrvale nás každý rok zvou, asi to o něčem svědčí! V milých letech nás provázelo až extrémní počasí - -20, silný vítr, liják, čerstvě padající sníh! Tentokrát počasí vlídné, diváci super, ale dvakrát nám někdo rozkopl spojení k mikrofónů, postihlo to většinou Barunku, a na závěrečné Narodil se Kristus Pán se mi samovolně, asi vlhkem, spustily v klávesách bubny, vtipně nás doprovázely celou písní, ale vzbudilo to milou reakci,  a myslím, že jsme se lidem v Rovné lidsky ještě přiblížily! Ženy z obce vyrobily pěkné a vkusné svícínky, které prodávaly a výtěžek bude věnován Charitě. I my jsme udělaly dobrý skutek!

    Tradiční setkání u vánočního stromečku u nás v Poříčí na Štědrý podvečer se neslo sice v krásné vánoční náladě, ale za hustého deště! Naše radní ale nic nepřekvapí!  Briskně postavili velký stan před stromečkem, aby naše " baby " při vánočním zpívání nezmokly!  I přes tak špatné počasí přišlo nejméně sto lidí!  Zpívání vánočních koled a písní navodilo tak sváteční atmosféru, že ani nevadilo, že přímo leje! Po programu jsme ještě všichni popíjeli sváteční "svařák" popřáli si krásné vánoce a všichni jsme krásně naladěni spěchali ke štědrovečernímu stolu!

Díky panu starostovi a našim zastupitelům, všem krásné vánoce!