Vystoupení 2019
Přehled vystoupení

Rok 2019 začal pro Babský soubor bujarou oslavou, které příznačně říkáme " Dozpěvná " Sešly se všechny členky sboru, přišel i náš pan Janeček, bez kterého bychom se nikam nedostaly, stejně tak bez Vašíka Janečka, Péťi Roučky, a také náš fotograf, zvukař a instalátor nástroje - kláves, Pavel. Zpívalo se s kytarou a přitom popíjelo dobré víno, k tomu výborné chlebíčky a zákusky! Za občerstvení a přípravu díky Jitce Vávrové a Marušce Karešové, pomáhala i Danuška a další! Za vzornou obsluhu patří poděkování i divokému Péťovi Sulánovi!  Snad nám to bude zpívat v letošním roce stejně jako na této " Dozpěvné "! 


    V lednu 2019, 29. 1. přesně, jsme zazpívali naše půvabné prácheňské písničky v Charitě Horažďovice. Stejně jako loni, začíná chřipková epidemie a horažďovičtí důchodci, stejně jako loni zdraví, v dobré náladě a natěšení na naše zpívání. Vystupovat pro tak sympatické posluchače je radost, cítíte jejich náladu, empatii a opravdovou radost z našeho zpěvu, repertoáru a to nabíjí energií do dalšího zpívání í!!!.


    V Třebohosticích slavili 8.března MDŽ a to téměř celá vesnice. V místním kulturním zařízení se sešli mladí, starší i senioři a přivítali nás potleskem ještě před naším vystoupením. Manžel paní organizátorky nás "suprově nazvučil", lépe, než někteří profesionálové! A pak jsme to rozbalill - již při zpěvu prácheňských písniček projevovali v sále nadšení potleskem na závěr jsme byli odměněni opravdu ovacemi. Dokonce i muzikanti z kapely, která hrála pro tanec a poslech, chtěli, abychom přidali. Překvapivé a velice milé. Děkujeme nejen za bezvadnou atmosféru, ale i za výborné občerstvení!


      Do Školy v přírodě ve Střelských Hošticích si nás na 4. 4. pozvaly paní učitelky Karlových Varů, které trávily týden s dětmi mladšího školního věku v tomto zařízení. Pozvání mě potěšilo, ale upozornila jsme je, že náš repertoár není právě ideální pro tuto věkovou kategorii, ale paní učitelky si trvaly na svém. Asi 90 dětí se zájmem poslouchalo, bylo znát, že se baví a nakonec jsme museli ještě přidávat! Poté jsme si společně zazpívali i s dětmi lidové písničky a končili Okoří.  Potlesk jak  Národním! Protože jsem jim v úvodu vyprávěla o prácheňském kraji, dudácké tradici, snad jsme je nejen pobavili, ale i obohatili o nějaké vědomosti!

     Měsíc duben jsme věnovali našim přátelům v  domovech pro seniory v Sousedovicích a v Lidické ve Strakonicích. Myslím, že všem rozzáříme odpoledne, těšíme se na sebe a máme si i o čem povídat! V Lidické mě zaskočila otázka jedné čiperné klientky, která se ptala, proč jsme si vybrali  tak zavádějící název souboru - Babský. Po chvíli jsem rozpačitě odpověděla, jako již několikrát: " Protože jsme pěkné baby!" Těšíme se i z roztomilých dárečků, které pro nás vždy s láskou klienti vyrobí.

     Svátek matek jsme oslavili v našem Poříčí na základě přání místních občanů. Prý zpíváme po celém kraji, ale u nás ne! Tak jsme připravili pořad ze samých veselých a svěžích písniček! Krásná sóla si "vystřihla" Lucka, Karin a Barunka, která s námi po delší době zase zpívala. Potlesk obrovský, díky za pozvání, tentokrát jsme v Poříčí neměli trému, jako kdysi.

     V polovině května, 16. 5., jsme v tento krásný měsíc zavítali do Domova pro seniory v Rybniční ve Strakonicích. I tam jezdíme v poslední době často, naposledy v čase adventní.  Vtipnými prácheňskými písničkami posluchače z Rybniční vždy rozdovádíme, líbí se jim rozverná slova písní, pánům se líbí naše děvčata a mnoho z nich, nejen páni, samozřejmě, s námi zpívá! Je tam vždy a i tentokrát i bylo fajn!!!

      Na netradiční oslavu narozenin, pro nás celkem neznámého muže, nás pozvala Radka, bezva šenkýřka z naší hospůdky. Jednalo se o člena týmu , který se účastní soutěží Paříž Dakar a je zároveň kamarádem naší Radky. V Poříčí uspořádala pro nadšence besedu a při té příležitosti mu připravila překvapení  vystoupením Babského sboru. Zazpívali jsme čtyři příhodné písničky a popřáli. Byl překvapený, užaslý ale spokojený!!

     Ve spolupráci s MASK a Svazem obcí, které zastřešuje naše kamarádka paní Karasová, jsme byli pozváni na otevření nových expozic Muzea ve Střelských Hošticích. Zároveň byli pozváni krajané z příhraničních oblastí z Bavorska, Oslava a program se odehrával v prostoru před muzeem a spolu s námi vystupoval Patrik Ředina se svojí Mladou. Byli, jako vždy skvělí!! I my jsme slavili úspěch, pro posluchače, kteří s námi souznějí, se zpívá super! Škoda, že místní občané nějak zapomněli přijít! Příště se prý podobná akce uskuteční v Poříčí, kde je účast jasná!

      Za méně výrazné považuji  vystoupení na velkolepé pouti v Zaboří. Program byl bohatý, vystoupení nevšední, až nesourodá, takže mezi "skotskými" dudáky, akrobatkou na stuhách, super skupinou bubeníků a vystoupení školních a předškolních dětí, jsme nevěděli, jestli jsme se jen zúčastnili, nebo potěšili. Také jsme, i přes předchozí telefonní konzultace, byli nedbale ozvučeni, ale diváci byli stejně vstřícní, fajn a nám se celkově   celá "Pouťová v Zaboří " moc líbila!