Babský sbor Poříčí

Vítejte na webových stránkách Babského souboru z Poříčí!

Představení a vznik sboru

Babský soubor Horní Poříčí vznikal pozvolně a spontánně již v roce 1999 z potřeby se sejít, poklábosit a především si zazpívat poté, co se již pod vedením paní Marcely Chocholové v obci uskutečnily tradiční slavnosti, jako je Konopická, Babský bál a Staročeské máje. V roce 2005 se stával kompaktnější, s pevným řádem a stabilním obsazením. Byly pořízeny společné kroje, vytvářel se i jasný repertoár, jehož výběr vycházel jak z lásky k prácheňské písni, tak i k Jihočeskému kraji samotnému. Velký podíl na vzniku souboru i výběru repertoáru má významná osobnost Prácheňska, pan Josef Režný, který byl v jeho počátcích vedoucí soboru Marcele Chocholové velkou oporou. Soubor zpívá prácheňské písně, písničky z jihu Čech, písně zadumané i rozverné. Zpívá krásné jihočeské koledy, prácheňské vánoční písně. Jeho projev je přirozený, nevyumělkovaný, na jeho kvalitě však vedoucí souboru, Marcela Chocholová, pravidelně nejméně jednou týdně pracuje. Jde o dechová, rytmická, intonační a hlasová cvičení, která výrazně posunula kvalitu projevu. Svými vystoupeními soubor rozdává radost a dobrou náladu nejen na strakonických oslavách, vánočních trzích a vernisážích, na venkovských slavnostech, ale především při pravidelných návštěvách domovů pro seniory, v charitativních zařízeních, nemocnicích po celém jihu i západě Čech. Babský soubor často doprovází Strakonická dudácká muzika, která vystoupení vždy správně okoření. A proč soubor Babský? Zpívají v něm přece samé pěkné baby